تو هم ...

 

من از دل کناری نجُستم، نجُستم

تو هم هیچ، هیچ، هیچ بارم نکردی

تو آدم حسابم نکردی نکردی

تو هم باقالی بارم نکردی

خراج مُلک ری پرداخت می کردم به زلفانت

من از ته با تو درآمیختم، مِن فاق فوقانت

بوالعجب ژن های افغانت، خانومک بهر لطافت،

انفاق چشمانت، نصف شب آوا و افغانت

من از دل هم نجُستم، نجُستم، کناری نجُستم

تو هم هیچ، هیچ، هیچ بارم نکردی

تو آدم حسابم نکردی

تو هم هیچ، هیچ، هیچ یارم نبودی

تو هم هیچ، هیچ، هیچ کنارم نبودی

تو از یار غاری قراری نجُستی

تو که هیچ، هیچ، هیچ بارم نکردی

تو که وای، وای، هیچ بارم نکردی

تو دیوار حایل، بارم نکردی

تو زهر حلاحل، یارم نبودی

تو اوج شمایل، سوارم نکردی

تو گرداب حایل، کنارم نبودی

 تو آدم حسابم نکردی

تو هم باقالی بارم نکردی

خراج ملک ری آباد می کردم ز زلفانت

دلبر و معشوق آرام وطن

بل عجب ژنهای افغانت

نیمه شب آوا و افغانت

نازنین بهره صداقت، نازنین بهره صداقت

من از دل کناری نجستم نجستم نجستم

تو هم هیچ هیچ هیچ بارم نکردی نکردی نکردی !!!

تو آدم حسابم نکردی نکردی

تو هم باقالی بارم نکردی

من ز میخانه پران میشوم

من ز کاشانه فران میشوم

من ز جانانه نالان میشوم

من ز بیگانه، من ز بیگانه، من ز بیگانه، من زبیگانه

من از دل چناری نجستم نجستم

تو هم هیچ هیچ هیچ ...

تو هم هیچ هیچ ...

تو هم هیچ ...

/ 0 نظر / 16 بازدید