و در ادامه مطلب قبلی ...

هیچ یک از ما عاشق به دنیا نمی‌‌آید

برهنه بوده ایم

روزِ تولد
و کوچک
و شکننده
و در جستجوی آغوشی امن
و از ترسِ تنهایی می‌‌گریستیم
و یک روز
یک نفر که از روزِ اول عاشق نبوده
از ترس تنهایی‌
به آغوشِ امن ما پناه می‌‌برد
عاشق می‌‌شود
عاشق می‌‌شویم
و یک روز
یک روزِ خیلی‌ بد
آغوش دیگری برای او امن می‌‌شود
می‌ رود
می‌ مانیم
برهنه
کوچک
بسیار کوچک
با قلبی شکسته
با روحی شکننده
بی‌ هیچ آغوشِ امنی‌
و از ترسِ تنهایی‌ می‌‌گرییم
و می‌‌گرییم
و می‌‌گرییم...

 

شاعر: ناشناس

/ 0 نظر / 23 بازدید