کرگدن نامه

مجموعه ای از تحقیقات "وحید نیک قلب"در حوزه ی کشف دلایل ایجاد سوراخ لایه ی اُزُن !!!...

تیر 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
7 پست